الرئيسيةالرئيسية  الإعلاناتالإعلانات  دخولدخول  التسجيلالتسجيل    

شاطر | 
 

 ∫ ∫ ∫ ∫.»معاني اسماء الانبياء «.∫ ∫ ∫ ∫

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
miss roka
نبضِ آلجنؤنِ
avatar

مُشآركاتيّ : 6
تسجيليّ : 17/12/2013

مُساهمةموضوع: ∫ ∫ ∫ ∫.»معاني اسماء الانبياء «.∫ ∫ ∫ ∫    الثلاثاء ديسمبر 17, 2013 9:27 pm

آلسلآم عليگم ۈرحمة آلله ۈپرگآته 


مآلآ تعرفۈۈنه عن معآني آسمآء آلآنپيآء 


آسمآء چميلة لآنپيآء گرآآم نسمعهآ گثيرآآآ ۈنسمي پهآ پنآؤنآ ۈلگن قليلآ منآ
من يعرف معنى هذه آلآسآمي ۈآلپعض يلچآ آلى آستنتآچ آلمعنى من آلآسم آلمعرپ
تآرگآ آلمعنى آلآصلي له ۈآگثر آسمآء آلآنپيآء هي آسمآء عپرآنية لگثرة 
آنپيآء پني آسرآئيل عليهم آلصلآة ۈآلسلآآآآم آچمعين ۈلهذآ ۈددت آن آضع لگم 
هذآ آلمصنف آلپسيط پين آيديگم لتعلمۈۈۈۈ آصل تسمية گل آسم من آسمآء 
آلآنپيآء آلگرآم ۈتگۈنۈۈآ على پينة من آلآمر.


آدم ۈنۈح ۈآدريس عليهم آلسلآم


آدم عليه آلسلآم :پآلآنچليزية adam
ۈمعنآه آلآرض پآلعپرية ۈآلعرپية ۈهۈ آسم عآم للذگۈۈۈۈر.


نۈح عليه آلسلآم : آلآنچليزية noah
ۈمعنآه هآدئ ۈهۈ نۈح پن لآمگ پن متۈڜلخ پن آدريس پن يرد پن مهلآپيل پن قينآن پن آتۈڜ پن ڜيث پن آدم .
ۈگآن پين نۈح ۈپين آدم آلف عآم, 
قد سآل رچل آلنپي صلى آلله عليه ۈسلم عن آلزمن آلذي گآن پينه ۈپين نۈۈح فقآل عڜرة قرۈۈن آي 1000 عآم .

آدريس عليه آلسلآم:پآلآنچليزية enoch 
ۈمعنآه آلمگرس ۈهۈ آۈل من خط پآلقلم ۈقد رفعه آلله مگآنآ عليآ في آلسمآء آلرآپعة .


آسمآعيل ۈيۈسف ۈڜمۈيل عليهم آلسلآم 


آسمآعيل عليه آلسلآم :پآلآنچليزية ishmael
ۈمعنآه يسمع آلله ۈسمي پآسمآعيل لآن هآچر عليهآ آلسلآم لمآ طآفت پين آلصفآ 
ۈآلمرۈة طلپآ لمآء يسد ظمآ آپنهآ لم تچد مآء في آۈل ست آڜۈآط ۈفي آلڜۈط 
آلسآپع آستچآپ آلله دعآءهآ فقآلت يسمع آلله دعآئي فمپآلغة لڜگرهآ رپهآ سمت 
آپنهآ يسمع آلله لتتذگر گيف سمع آلله صرآخهآ ۈهي تدعۈه .
ۈآسم آسمآعيل قريپ چدآ من آسم ڜآمۈيل گمآ سيآتي لآحقآ آذآ آن آلآختلآف پين آلآسمين في تصريف آلفعلين آلفعل ڜمع آي سمع پآلعپرية. 


يۈسف عليه آلسلآم: پآلآنچليزية joseph 
ۈمعنآه يهۈه يزيد ۈيهۈه هۈ آسم من آسمآء آلله عند آليهۈد ۈپآلتآلي يگۈن 
معنآه آلله يزيد آي آن آلله يزيد گل خير من عنده. ۈهۈ ليۈسف پني آسرآئيل 
يعقۈپ من زۈچته رحيل آۈ رآيتڜل پآلآنچليزية ۈهۈ آلذي سمآه نپينآ آلگريم آپن
آلگريم آپن آلگريم آپن آلگريم يۈسف پن يعقۈپ پن آسحآق پن آپرآهيم عليهم 
آلسلآم ۈلگل مسمى من آسمه نصيپ فلقد زآد آلله چمآل يۈسف حتى قآل نپينآ آنه 
آعطي ڜطر آلچمآل .


ڜمۈيل عليه آلسلآم: پآلآنچليزية samuel 
.ۈمعنآه سمع آلله ۈقد خرچت سآپقآ من معنى آسمآعيل آي يسمع آلله ۈآلآسمين 
متڜآپهآن چدآ . ۈڜمۈيل عند آهل آلگتآپ هۈ صمۈيل ۈگآن قآضيآ ۈنپيآ ۈهۈ آلذي 
نصپ دآۈۈد عليه آلسلآم ملگآ على آسرآئيل في ۈقت طآلۈۈت ۈهۈ آلذي ذگره آله 
تعآلى في قۈله
آلم ترى آلى آلملآ من پني آسرآئيل من پعد مۈسى آذ قآلۈآ لنپي لهم آپعث لنآ ملگآ نقآتل في سپيل آلله . ۈهذآ آلنپية هۈ سيدنآ ڜمۈيل .


صآلح ۈهۈد ۈيۈنس عليهم آلسلآم 


صآلح عليه آلسلآم : پآلآنچليزية shelah 
پآلعپرية : ليس له آصل عپرآني ۈمعنآه من آلصلآح ۈهۈ عگس آلفآسد آۈ آلخرآپ .


هۈد عليه آلسلآم : پآلآنچليزية heber 
ۈمعنآه رفيق ۈهۈ هۈد پن ڜآلخ پن آرفگڜآد پن سآم پن نۈح . ۈهۈد عند آهل 
آلگتآپ هۈ عآپر ۈهۈ من آلآنپيآء آلعرپ آلذين قآل عنهم نپينآ: آرپعة من 
آنپيآء آلعرپ هۈد ۈصآلح ۈڜعيپ ۈنپيگ يآ آپآ ذر . ۈهۈ من آلعرپ آلعآرپة آلتي
سپقت آسمآعيل چد آلعرپ آلمستعرپة .

يۈنس عليه آلسلآم: پآلآنچليزية jonah 
ۈمعنآه حمآمة ۈهۈ يۈنآن عند آهل آلگتآپ ۈهۈ آلنپي آلذي پعثه آلله تعآلى لآهل نينۈى پآلعرآق ۈلپث في پطن آلحۈت ثلآثة آيآم پليآليهن .


آيۈپ ۈيۈڜع ۈآليسع عليهم آلسلآم 

آيۈپ عليه آلسلآم: پآلآنچليزية job 
ۈمعنآه مستقيم آي آلرچل آلمستقيم آلذي يطيع آلله تعآلى على آلدۈآم ۈهۈ 
لآيۈپ پن مۈص پن رآزح پن آلعيص پن آسحآق پن آپرآهيم . ۈيتچلى معنى 
آلآستقآمة آلتي هي من آسمه في صپره عليه آلسلآم على آلپلآء آلذي آپتلآه 
آلله په .


يۈڜع عليه آلسلآم : پآلآنچليزية joshua 
ۈقد تسمى په فتى مۈسى عليهم آلسلآم يۈڜع پن نۈن پن آفرآييم پن يعقۈپ پن 
آسحآق پن آپرآهيم آلخليل عليهم آلسلآم آلذي ذگره آلله في سۈرة آلگهف في قصة
آلخضر في قۈله
ۈآذآ قآل مۈسى لفتآه لآ آپرح حتى آپلغ مچمع آلپحرين آۈ آمضي حقپآ.
ۈمعنآه يهۈه هۈ آلخلآص ۈيهۈه هۈ آسم من آسمآء آلله عند آليهۈد ۈلذلگ تچد 
فرقة من فرق آلنصآرى تسمت پآسم آلذين زعمۈآ پآنهم ڜآهدۈۈ آلرپ لمآ گلم آلله
مۈسى ۈهم ڜهۈد يهۈد .
ۈمعنى آسم يۈڜع قريپ من آسم آلمسيح آلآرآمي يآه سۈع آۈ يسۈع آلذي يعني آلله
يخلص ۈآيضآ من ڜيع يآه ۈآلذي يعني خلآص آلرپ ۈآليڜع آلذي يعني آلرپ هۈ 
خلآصي ۈتصريف فعل آلخلآص في گل هذه آلآسمآء يدل على تعلق پني آسرآئيل 
پآلخلآص آلحقيقي salvation آلذي گآنۈ ينتظرۈنه على يد آلمسيح ۈقد ۈقع على 
يد آلنپي صلى آلله عليه ۈسلم آلذي چآء پڜريعة پگتآپ يهدي آلى آلحق ۈيخلص 
آلنآس من عپآدة آلعپيد آلى عپآدة رپ آلعپآد ۈپسيف ينصر آلله په آۈليآؤه على
آعدآئه .


آليسع عليه آلسلآم :تقسيم آلآسم : آيلي يآه ڜآع 
ۈمعنآه آلرپ مخلصي ۈهۈ آپن عم سيدنآ آليآس عليهم آلسلآم ۈقد خلفه في تآدية آلرسآلة لآهل مدينة پعلپگ .


آسرآئيل ۈآسحآق ۈڜعيپ عليهم آلسلآم 

آسرآئيل عليه آلسلآم : پآلآنچليزيةisrael 
ئيل تعني آلله ۈآسرآ تعني مگآفح مچآهد مصآرع مقآتل محآفظ ۈآلآصۈپ هۈ مچآهد 
آلله آي آنه آلذي يچآهد لآچل آله ۈآسمه آلعپري هۈ يعقۈپي آۈ يعقۈپ ۈمعنآه 
يعقپ آۈ يخلف آي يحل محل .


آسحآق عليه آلسلآم: پآلآنچليزية isaac 
ۈهۈ آسم عپرآني من چزء ۈآحد ۈينطق پآلعپرية ڜآحآگ ۈيعني ضحآگ آۈ ضآحگ ۈسمي 
گذلگ لآن سآرة آمه لمآ پڜرتهآ آلملآئگة پآنهآ ستلد فصطت ۈچههآ ۈضحگت لآنهآ 
آستغرپت آلمۈقف فلمآ چآءهآ آلۈلد تذگرت آلمۈقف ۈقآلت هۈ ۈلدي چآئتني پڜآرته
ۈآنآ آضحگ فآسميته ضآحگ آي آسحآق ۈهۈ آلآخ آلغير آلڜقيق للنپي آسمآعيل 
عليهمآ آلسلآم .


ڜعيپ عليه آلسلآم:jethro 
ۈمعنآه متفۈق ۈهۈ آلذي حمى آلنپي مۈسى عليه آلسلآم آلذي زۈچه آحدى پنآته ۈسمي متفۈق لآنه گآن پآرعآ في رعآية آلغنم منذ صغره .


لۈط ۈآپرآهيم عليهمآ آلسلآم 
لۈط عليه آلسلآم: پآلآنچليزية lot 
ۈيعني متستر ۈگآن لۈط آپن آخ آپرآهيم ۈهۈ آلمپعۈث في آۈل قۈم في آلتآريخ يرتگپۈن فآحڜة آلڜذۈذ آلچنسي.

آپرآهيم عليه آلسلآم :پآلآنچليزية abraham
ۈمعنآه آپ رحيم ۈگآن آسمه من قپل آپرآم آي آپ آلآمم. ۈلآنه آۈآه گثير آلچزع سمآه آلله آپرآهيم ۈهۈ آپۈ آلآنپيآء.حپيت 
آقدم لگم هآلمعلۈمآت عن آنپيآؤنآ آلگرآم لحتى تصير عندگم ثقآفة ۈآسعة عنهم .
لآ تپخلۈۈۈ عليى پآلدعآء ۈآلردۈۈۈد 
ۈدي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
shoug11
نبضِ آلجنؤنِ
avatar

مُشآركاتيّ : 20
تسجيليّ : 02/01/2014

مُساهمةموضوع: رد: ∫ ∫ ∫ ∫.»معاني اسماء الانبياء «.∫ ∫ ∫ ∫    الخميس يناير 02, 2014 10:11 pm

معلوومات جديدهه ..... شكراا ي قمميلا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
__بعثرهہ♪'
نبضِ آلجنؤنِ
avatar

انثى
مُشآركاتيّ : 21
تسجيليّ : 21/08/2013
العمر : 21
الموقع : - JORDAN

مُساهمةموضوع: رد: ∫ ∫ ∫ ∫.»معاني اسماء الانبياء «.∫ ∫ ∫ ∫    الأحد يناير 12, 2014 2:02 am

يععطيك الععافيهه موضوعع جميل ،،
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.pubda3m.com
 
∫ ∫ ∫ ∫.»معاني اسماء الانبياء «.∫ ∫ ∫ ∫
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مّجتُمعَ أٌرِوُأِحَ أَبِدأَعِية| يتنفَسْ ألإبَدآعُ والخَيآلْ © :: المنتديات العامة :: مقتطفات إسلامية islam-
انتقل الى: